44,3 tys. - tyle wyroków sądowych czeka na wykonanie

44,3 tysiąca wyroków sądowych wydanych na 37,1 tysiąca skazanych wciąż czeka na wykonanie – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Fundacja wystąpiła w sierpniu do resortu sprawiedliwości z pytaniem o problem przeludnienia w jednostkach penitencjarnych (zakładach karnych i aresztach – PAP). Resort od dłuższego czasu powtarza, że jeszcze w zeszłym roku udało się z tym uporać i każdy aresztowany czy skazany ma zagwarantowane 3 metry kwadratowe w celi. W odpowiedzi na to Fundacja wskazuje, że według dyrektyw europejskich więźniowi powinno przysługiwać nie 3, lecz 4 mkw.

Nadzorujący więziennictwo wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski w piśmie do Fundacji podał, że według stanu na 7 września tego roku, 44 tys. 300 orzeczeń sądowych dotyczących 37 tys. 113 osób oczekiwało na wykonanie i że 33 tys. 399 osób nie stawiło się do odbycia zasądzonej im kary. Ogólna liczba skazanych przez sądy okręgowe i rejonowe, a w pierwszym półroczu 2011 r. nieosadzonych – wyniosła 68 tys. 126 osób. Obecnie Centralny Zarząd Służby Więziennej stoi na stanowisku, że zaludnienie aresztów i zakładów karnych wynosi 96,7 proc.

Z informacji Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika też, że toczy się 4370 nowych spraw sądowych o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku ze szkodą poniesioną z tytułu osadzenia w przeludnionej celi.

„W naszej ocenie są miejsca w Polsce, w których więźniowie ciągle przebywają w przeludnionych pomieszczeniach. Ponadto jeżeli wszyscy skazani, którzy powinni odbywać kary pozbawienia wolności stawią się do jej odbywania, to sytuacja znacznie się pogorszy” – przekonuje Maria Ejchart.

RN