Jak podje UOKiK klienci Automobile Expert nie otrzymywali pisemnej informacji o możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy ani wzoru oświadczenia o unieważnieniu kontraktu. Po wszczęciu postępowania przedsiębiorca zaniechał stosowania niezgodnych z prawem praktyk

Automobile Expert z Częstochowy oferuje usługi w zakresie pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. UOKiK ustalił m.in. że spółka zawierając umowy poza lokalem przedsiębiorcy nie informowała pisemnie konsumentów o tym, że mogą oni odstąpić od kontraktu w ciągu 10 dni od jego podpisania. Ponadto przedsiębiorca nie wręczał konsumentom wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na spółkę karę pieniężną w łącznej wysokości 4337 zł.

źródło: UOKIK