Bytom otrzymał 24,6 mln zł odszkodowania od Kompanii Węglowej

Po dwóch tygodniach od zawarcia ugody, Kompania Węglowa (KW) przelała w poniedziałek na konto Bytomia 24,6 mln zł tytułem odszkodowania za 23 budynki w dzielnicy Karb, zniszczone w wyniku szkód górniczych.

O przelaniu środków na konto bytomskiego magistratu poinformowała w poniedziałek jego rzeczniczka, Katarzyna Krzemińska-Kruczek.

Zawarta 26 września ugoda między samorządem a KW określa zakres odpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów Karbia, skąd do tej pory wykwaterowano 464 mieszkańców domów uszkodzonych z powodu eksploatacji górniczej.

Dotychczas nie zapadła decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wykwaterowaniu mieszkańców kolejnych domów w tej dzielnicy, w przyszłości nie jest to jednak wykluczone. Budynki są stale obserwowane; w ostatnim czasie uznano, że nie ma przeszkód, aby włączyć tam centralne ogrzewanie – na razie nie ma niebezpieczeństwa np. rozszczelnienia sieci z powodu szkód.

W wyniku trwających kilka tygodni rozmów strony doszły do wniosku, że naprawienie szkody w drodze ugody uchroni je od długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego.

Uzgodniona kwota 24,6 mln zł zostanie przeznaczona w całości na budowę nowych oraz modernizację mieszkań znajdujących się w zasobach miasta. Rozpoczęły się już procedury związane z budową nowych mieszkań dla wykwaterowanych osób w dzielnicy Szombierki.

Źródło: Gazeta Wyborcza