AKTY PRAWNE Archive

Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione z PIT -interpelacja ministra finansów.

Interpelacja nr 21715 do ministra finansów w sprawie stanowiska na temat opodatkowania otrzymanych odszkodowań podatkiem dochodowy od osób fizycznych. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.

Ubezpieczyciel nie może wymagać, by do naprawy auta użyto zamienników -wyrok

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku – Sygn. akt IV Ca 511/13 sprawa z powództwa L. S. przeciwko Towarzystwu (…) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 18 lipca 2013r., sygn. akt I C 934/12 1.  zmienia zaskarżony

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie terminu przedawnienia roszczeń do UFG

Sąd Najwyższy podjął w dniu 29 października 2013 r. kolejną uchwałę na podstawie wniosku skierowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, tym razem w sprawie terminu przedawnienia roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (sygn. III CZP 50/13). W dniu 23 maja 2013 r. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do

Ubezpieczyciel zwróci koszty za pomoc profesjonalnego pełnomocnika

W dniu dzisiejszym tj. 13 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę (III CZP 75/11),  która dopuszcza zwrot kosztów poniesionych na profesjonalnego pełnomocnika w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych zawierał pytanie: Czy w świetle

UOKiK: Kary dla Aviva i UNIQA za stosowanie klauzul naruszających interesy konsumentów

  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych oraz UNIQA stosowały klauzule naruszające interesy konsumentów – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na przedsiębiorców kary pieniężne. Zakwestionowane postanowienia w umowach autocasco pozbawiały konsumentów pełnego odszkodowania za uszkodzenie samochodu W lipcu zarejestrowano w Polsce prawie 130 tys. różnych pojazdów

Wyższe odszkodowania dla rolników

W dniu 9.09.2011r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Zgodnie z treścią rozporządzenia jednorazowe

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Art. 415-449 odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych Art. 805-834 Umowa ubezpieczenia Pełny tekst do pobrania: www.rynekodszkodowan.pl/akty-prawne/kodeks_cywilny.pdf

Nadzór nad rynkiem finansowym

Ustawa z dnia 1 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Kodeks wykroczeń

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń