RAPORTY Archive

PIU: Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 27 mld zł

W okresie styczeń-wrzesień 2016 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili 27 mld zł odszkodowań i świadczeń na rzecz osób poszkodowanych i pozostałych klientów. To o 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Najważniejsze dane finansowe po trzech kwartałach 2016 r. 57,6 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W Polsce na 100 wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego. Policyjna baza danych nt. wypadków drogowych (SEWiK) zawiera dużo

Raport Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg w I kwartale 2014 roku

Raport Rzecznika Ubezpieczonych  jest kolejnym opracowaniem statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie przekazując je m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości. W I kwartale 2014 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 4233 pisemne skargi zgłaszane w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Dla

Wzrost skarg zgłaszanych do Rzecznika Ubezpieczonych o 8,1%

W 2013 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 16 516 pisemnych skarg zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Dla porównania 2012 r. odnotowano 15 273 skargi – co oznacza, iż nastąpił wzrost o 8,1%. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały zarówno bezpośrednio od

Raport Rzecznika Ubezpieczonych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych

W ostatnich latach na rynku usług ubezpieczeniowych najczęstszym przedmiotem sporów i problemów jest sposób ustalenia wysokości kwoty odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: OC p.p.m.). Poszkodowani składając skargi do Rzecznika Ubezpieczonych najczęściej zarzucają zakładom ubezpieczeń

Stabilne wyniki i wysoka rentowność PZU w pierwszym półroczu 2013 roku

Wynik finansowy netto Grupy PZU w I półroczu 2013 roku wyniósł 1.675,7 mln zł i utrzymał się na podobnym poziomie do wyniku netto w I półroczu poprzedniego roku (-2,4%). PZU zebrał w  tym czasie 8.495,3 mln zł składek, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do

Skargi do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2013 r.

W I półroczu 2013r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 8543 pisemne skargi zgłaszane w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych (Tabela nr 1, Wykres nr 1). Dla porównania w I półroczu 2012r.odnotowano7443 skargi–co oznacza, iż nastąpił wzrost o 14,8%. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały

Wyniki rynku ubezpieczeń w 2012 r.

39,97 mld zł wypłacili w 2012 r. klientom i osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele. Prawie dwie trzecie tej wielkości to świadczenia związane z polisami na życie. Ogółem składka na rynku ubezpieczeniowym w 2012 r. sięgnęła 62,6 mld zł, z czego 36,4 mld zł to ubezpieczenia

Portret nieubezpieczonego, raport UFG

O ponad 1 tysiąc wzrosła w ostatnim roku liczba roszczeń o wypłatę odszkodowań za wypadki spowodowane pojazdami bez OC. Ofiary takich kolizji zgłosiły, w minionym roku, łącznie ponad 6200 spraw* . Nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków kosztowali innych posiadaczy pojazdów ponad 51,7 mln złotych.

Statystyczny kierowca bez OC to głównie mężczyzna do 29 lat.

O ponad 1 tysiąc wzrosła w ostatnim roku liczba roszczeń o wypłatę odszkodowań za wypadki spowodowane pojazdami bez OC. Ofiary takich kolizji zgłosiły, w minionym roku, łącznie ponad 6200 spraw* . Nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków kosztowali innych posiadaczy pojazdów ponad 51,7 mln złotych.