Przypis składki Grupy Warta po trzech kwartałach 2010 roku wyniósł 3,3 mld zl.

Na tę kwotę składa się ponad 1,4 mld zł składki zebranej przez TUiR WARTA oraz prawie 1.9 mld zł przez Towarzystwo życiowe. Trzeci kwartał przyniósł poprawę rentowności i wysoką dynamikę sprzedaży produktów majątkowych oraz wzrost przypisu składek regularnych z ubezpieczeń na życie. Obie spółki Grupy osiągnęły w trzecim kwartale dodatni wynik finansowy.

Źródło: warta