knfKomisja Nadzoru Finansowego w komunikacie z 10 czerwca nałożyła karę na dwa towarzystwa ubezpieczeniowe -Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Insurance Group oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA. Kara związana jest z  niewypłacaniem odszkodowań w ustawowym terminie. Ich suma natomiast, to prawie 300 tys. zł

Jak informuje Komisja w komunikacie po posiedzeniu,  jednogłośnie nałożono na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Jednogłośnie KNF nałożyło na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA karę pieniężną w wysokości 120 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA (jako następcę prawnego HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA)zostało również obciążone karą pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

źródło: KNF