Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2011

KNF opublikował „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2011″. W publikacji są prezentowane dane kwartalne.

Publikacja w formacie *.xls jest dostępna około 20 dnia trzeciego miesiąca po końcu danego kwartału. Prezentowane dane są danymi niezweryfikowanymi.

Rok 2011

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2011

Spis tablic

Cześć A – Informacje o zakładach ubezpieczeń
Część B – Zagregowane raporty finansowe  
Część C – Zagregowane wskaźniki efektywności  
Część D – Sprawozdanie statystyczne

Link: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/dane_kw.html