5 listopada  2010 r. – Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji VOTUM S.A. – jednej z kancelarii odszkodowawczych.

W ramach emisji Votum S.A. planuje pozyskać kilka milionów złotych. Po przeprowadzeniu oferty Spółka zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski WDM S.A.

W ramach IPO zaproponujemy inwestorom nowe akcje za kilka milionów złotych. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć głównie na dofinansowanie spółek wchodzących w skład grupy Votum S.A. oraz na rozbudowę systemów informatycznych. O szczegółach emisji będziemy mogli poinformować po publikacji prospektu emisyjnego, zaplanowanej na 8 listopad br. Na dziś możemy powiedzieć tyle, że zdecydowanie przeważająca część oferty skierowana będzie do dużych inwestorów, a proponowana cena emisyjna będzie zawierała dyskonto wobec wyceny porównywalnych spółek giełdowych.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.