wypadek statystyki

Kobieta za kierownicą - Statystyka wypadków

Czy przestępstwa drogowe to domena kobiet czy mężczyzn? Kto częściej powoduje wypadki lub częściej siada za kierownicą po wcześniejszym piciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających? Jak wygląda „statystyczny portret” przestępcy drogowego? Na tak postawione pytania jednoznaczną odpowiedź dają policyjne statystyki.

W 2010 roku zarzuty popełnienia przestępstw drogowych usłyszało 150.399 podejrzanych. Zdecydowaną większość z nich stanowili mężczyźni – 95,8 %. Liczba kobiet podejrzanych o takie przestępstwa wyniosła 6.328, co stanowi 4,2 % ogółu podejrzanych.
Najczęściej zdarzającymi się przestępstwami z kategorii tzw. przestępstw drogowych są: prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości tj. art. 178 a par. 1 i 2 kodeksu karnego oraz spowodowanie wypadku drogowego – tj. art. 177 par. 1 i 2 kodeksu karnego.

W poszczególnych najważniejszych kategoriach tzw. przestępstw drogowych wygląda to następująco:Liczba podejrzanych  mężczyzn Liczba podejrzanych kobiet Procentowy udział mężczyzn Procentowy udział kobiet
Art. 178 a par. 1 k.k. – prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzajacego 76.747 2.840 96,3 3,7
Art. 178 a par. 2 k.k. – prowadzenie innego  pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu – w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzajacego 56.069 1.444 97,3 2,6
Art. 177 pa. 1 k.k. – spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu 9.277 1.810 80,5 19,5
Art. 177 par. 2 k.k. – spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu 1.631 184 88,7 11,3

Niewątpliwą ciekawostką jest też fakt, że stosunkowo dużo przestępstw drogowych jest popełnianych na wsi –  prawie 46 %, chociaż dla ogółu przestępstw odsetek tych popełnianych na wsi  wynosi – 21,1 %.

Przestępstwa drogowe stosunkowo często popełniane są w warunkach recydywy – na 150.399 podejrzanych o takie przestępstwa, 34.026 (tj. 22,6% ) było wcześniej karanych za podobne przestępstwa,  a 16.110 (tj. 10,7 %) – za inne przestępstwa.

440 podejrzanych było tymczasowo aresztowanych, choć w przypadku 128 areszt tymczasowy został uchylony.

Wśród podejrzanych było:

  • 4.832 uczniów
  • 1.301 studentów
  • 59.015 zatrudnionych legalnie i 1.194 zatrudnionych nielegalnie
  • 7.166 prowadzących własne gospodarstwo rolne
  • 15.059 rencistów i emerytów

Źródło: KGP