Kodeks cywilnyUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Art. 415-449 odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych
Art. 805-834 Umowa ubezpieczenia

Pełny tekst do pobrania: www.rynekodszkodowan.pl/akty-prawne/kodeks_cywilny.pdf