Komunikat KNF w sprawie szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze

Komunikat KNF

Komunikat w sprawie szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w okresie maj, czerwiec, sierpień i wrzesień 2010 roku

Szacunkowe dane dotyczące szkód zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń na dzień 31 marca 2011 r.: 
 
 

  • liczba szkód zgłoszonych – 271 844 sztuk, w tym szkody, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. –  44 794 sztuk
  • wartość wypłaconych odszkodowań brutto (bez udziału reasekuracji) – 1 356,6 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji – 407,5 mln zł), w tym z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. 181,8 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji –  146,4 mln zł)
  • wartość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i  świadczenia brutto (bez udziału reasekuracji) w związku ze zgłoszonymi już szkodami – 363,7 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji – 99,1 mln zł), w tym z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. 167,1 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji –  75,3 mln zł)
  • łączna wartość szacowanych przez zakłady ubezpieczeń zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia – 1 720,3 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji – 505,6 mln zł), w tym z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu  2010r. – 348,9 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji – 221,7 mln zł),
  • średnia wartość szkody brutto (bez udziału reasekuracji) – 6,33 tys. zł, średnia wartość szkody na udziale własnym (po uwzględnieniu reasekuracji) – 1,86 tys. zł, w tym z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r.  7,79  tys. zł (po uwzględnieniu reasekuracji –  4,95 tys zł).
Sektor ubezpieczeniowy jest finansowo przygotowany na realizację ryzyk wynikających z obecnej powodzi, m. in. dzięki wykorzystaniu reasekuracji. Udział reasekuratorów w szacowanych szkodach wynosi obecnie 71%.

Źródło: KNF

Komunikat: www.knf.gov.pl/Images/KNF_ZU_szkody_270411_tcm75-26200.pdf