samolotNowy projekt przepisów przegłosowany przez Parlament Europejski zawiera łatwiejszy dostęp do odszkodowań za opóźnienia lub pozostawienie pasażerów samym sobie, a linie lotnicze otrzymałyby jasne wytyczne, jak obsługiwać skargi.

„Prawa dla pasażerów linii lotniczych dotyczą, w praktyce, każdego obywatela UE. Jest to historia walki Dawida z Goliatem, ponieważ tylko 2% pasażerów otrzymuje rekompensatę po złożeniu skargi na linię lotniczą. Uważam, że w tekście, który przegłosowaliśmy dzisiaj osiągnięta została właściwa równowaga pomiędzy prawami linii lotniczych i pasażerów. Wzmocniliśmy ochronę klientów, nie zapominając jednak, że linie lotnicze potrzebują pewnej elastyczności, aby sprawnie funkcjonować”, powiedział Georges Bach , odpowiedzialny za sprawozdanie.

Zgodnie z przepisami, które zmienione zostały przez projekt, każda linia lotnicza musiałaby wyznaczyć pracowników, obecnych na lotnisku i odpowiedzialnych za informowanie pasażerów o ich prawach, procedurach składania skarg, a także za udzielanie pomocy w przypadku zwrotu pieniędzy lub konieczności zmiany trasy. Pasażerowie mogliby też składać skargi bezpośrednio u tych osób, również w przypadku zagubionego lub zniszczonego bagażu.

Jeśli loty są opóźnione, informacje o zmianach powinny zostać przedstawione pasażerom nie później niż 30 minut po planowanym czasie odlotu. Pasażerowie, którzy posiadają bilet na lot powrotny, będą mieli prawo do skorzystania z niego, nawet, jeśli bilet do miejsca przeznaczenia nie został wykorzystany.

 Brak odpowiedzi linii lotniczej na skargę w przeciągu 2 miesięcy, oznaczałoby akceptację roszczeń. Linie lotnicze używające argumentu „nadzwyczajnych okoliczności”, aby nie płacić rekompensat, będą musiały przedstawić pasażerowi dokładne wyjaśnienie na piśmie. Projekt zawiera wyczerpującą listę okoliczności, które mogą być uznane za „nadzwyczajne”, włączając w to: zamieszki, nieprzewidziane strajki, czy obecność ptaków.

 W przypadku długotrwałych nadzwyczajnych okoliczności, takich jak popioły wulkaniczne w powietrzu, w 2010 roku, odpowiedzialność linii lotniczych za opłaty związane z zakwaterowaniem pasażerów, będzie ograniczona do 5 nocy

źródło: PE