Ustawa z dnia 1 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym