Zapewnienie najwyższej jakości danych w ogólnopolskiej bazie ubezpieczeń komunikacyjnych UFG – to główne korzyści z nowej umowy Funduszu z ubezpieczycielami. Dziś kolejne firmy złożyły podpisy pod tym dokumentem. Dotychczas zrobiło to już osiemnaście towarzystw, posiadających łącznie ponad 76 procent rynku polis komunikacyjnych. – Po pół roku negocjacji i ustaleń ze wszystkimi firmami, udało nam się osiągnąć consensus – mówi Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczyciele, przystępując do nowej umowy z UFG, nakładają na siebie ograniczenia oraz przyjmują zobowiązania, które służyć będą całemu rynkowi; przede wszystkim kierowcom, osobom poszkodowanym, instytucjom upoważnionym do korzystania z danych zawartych w bazie, a również samym zakładom –wyjaśnia.
W nowej umowie w sprawie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych – ubezpieczyciele zobowiązują się dostarczać dane najwyższej jakości, dzięki czemu wyeliminowane zostaną problemy z oceną ryzyka danego klienta. Z kolei klienci będą mogli uwolnić się od konieczności dostarczania zaświadczeń pokazujących ich historię ubezpieczenia.  Natomiast UFG zyskuje większą skuteczność w wykrywaniu nieubezpieczonych.

Dotychczasowa umowa regulująca zasady korzystania przez ubezpieczycieli z bazy UFG, podpisana została prawie trzy lata temu. W nowym porozumieniu wielostronnym między Funduszem a firmami znalazły się zapisy dotyczące przede wszystkim:

  • wyższych standardów wobec danych dostarczanych przez ubezpieczycieli,
  • instrumentów dyscyplinujących towarzystwa, które nie spełniają ustalonych standardów (lub wykorzystują dane niezgodnie z ustawą lub w sposób zagrażający zasadom konkurencji),
  • nowe mechanizmy dostarczania i udostępniania danych ubezpieczycielom.

W bazie danych Ośrodka Informacji UFG* aktualnie znajduje się: 234,4 miliona rekordów o umowach ubezpieczenia OC i AC, zawartych od 2006 roku oraz 11,6 miliona rekordów o wypłaconych odszkodowaniach, z tych polis.W ciągu ostatnich czterech lat firmy ubezpieczeniowe zadały do OI UFG133,6 miliona zapytań o historię ubezpieczenia kierowców i posiadaczy pojazdów.

źródło: UFG