Nowe przepisy dla pacjentów

Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy ustalające zasady odszkodowania za niepożądane zdarzenia medyczne. Pod uwagę będą brane m.in. stopień pogorszenia zdrowia, uszkodzenia ciała oraz niemożność wykonywania pracy.

Projekt rozporządzenia MZ jest konsekwencją noweli
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
, która umożliwi dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności występowania na drogę sądową. Przepisy te będą obowiązywały od 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem ubezpieczyciel ustalając odszkodowanie lub zadośćuczynienie, będzie musiał opierać się na informacjach dot. stopnia pogorszenia zdrowia i uszkodzenia ciała. Pod uwagę będzie brane także pogorszenie jakości życia polegające na konieczności korzystania z opieki albo niemożności wykonywania pracy lub podjęcia nauki. Innym z wyznaczników odszkodowania jest uciążliwość leczenia.

Członkowie rodziny zaliczani do I grupy podatkowej (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn) będą otrzymywali 100 proc. maksymalnej kwoty (300 tys. zł), w przypadku śmierci poszkodowanego. Natomiast najbliżsi z II i III grupy podatkowej odpowiednio 50 proc. (150 tys. zł) i 25 proc. (75 tys. zł).

Do I grupy podatkowej zaliczają się m.in. żona, mąż, dzieci, pasierbowie, wnuki, zięć, synowa, rodzeństwo. II grupa to m.in. dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, dzieci pasierbów; III – inne osoby.

Obecnie dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie jest możliwe tylko poprzez proces sądowy z powództwa cywilnego. Takie sprawy w sądzie trwają zwykle kilka lat. Zgodnie z nowelizacją uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie możliwe na drodze administracyjnej – jak podkreśla resort zdrowia – w czasie około siedmiu miesięcy.

Źródło: Rzeczpospolita

Więcej: http://www.rp.pl/artykul/
751105-Nowe-przepisy-dla-pacjentow.html