chmury

W dniach 16-17 listopada jak co roku odbyły się obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków w Zabawie. O trzeźwość, zachowywanie zasad i o poczucie moralnej odpowiedzialności, bez której ludzkie życie i zdrowie na naszych drogach jest tak bardzo narażone, apelował abp Zygmunt Zimowski. Modlitwa wpisała się w obchody setnej rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Karoliny, która przypadła na wtorek, 18 listopada.

Obchody zgromadziły rodziny ofiar wypadków, ludzi, którzy je przeżyli oraz przedstawicieli m.in. rządu, policji, straży pożarnej, parlamentarzystów, samorządowców oraz motocyklistów. Obecny był także Prokurator Generalny Andrzej Seremet, przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego oraz ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców i ks. Jan Krynicki, krajowy duszpasterz strażaków.

Rodziny ofiar wypadków drogowych, które przyjechały do Zabawy z całej Polski podkreślają, że to właśnie w sanktuarium bł. Karoliny odnalazły dalszy sens życia.  Uroczystości rozpoczęły się modlitwą za ofiary wypadków drogowych.

„Ileż potrzeba roztropności każdemu kierowcy i każdemu użytkownikowi naszych dróg! Ileż poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych! A przy tym jakże nieodzowna jest dalsza współpraca władz państwowych, zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i ogólnopaństwowej i międzynarodowej, aby bezpieczniejsze drogi łączyły się z odpowiednim prawem i jego przestrzeganiem, między innymi – jak podają statystki, w obliczu plagi osób nietrzeźwych” – mówił w homilii abp Zygmunt Zimowski.

Tegoroczne obchody Dnia Ofiar Wypadków obchodzone były pod hasłem „Dzieci, niewinne ofiary”. „Chcemy zwrócić w ten sposób uwagę nie tylko na edukację dzieci i młodzieży w zakresie komunikacji i poruszania się, drogi z domu do szkoły i ze szkoły do domu, jak również w innych miejscach publicznych. Pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę kierowcom, że dzieci poruszają się po drogach i nie do końca kontrolują wszystkie swoje zachowania. I nie może być tak, iż przekraczane są dozwolone prędkości w terenie zabudowanym. A w naszym kraju jest to nagminnie łamane” – podkreślił wicestarosta tarnowski Mirosław Banach, prezes Fundacji Przejście.

W poniedziałek 17 listopada odbyły się w Tarnowie: seminarium naukowe poświęcone problemom edukacji motoryzacyjnej dzieci i młodzieży, jak również program edukacyjny dla młodzieży – Road Show, gdzie o doświadczeniach związanych z wypadkami komunikacyjnymi opowiedziały: ofiara wypadku, policjant, strażak, ratownik i rehabilitantka.