Urzędnicy będą płacić za błędne decyzji

Urzędnicy będą płacić za błędne decyzji

Dzisiaj wchodzi w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Wprowadza ona sankcje finansowe za błędne decyzje urzędników państwowych i samorządowych.

Zgodnie z ustawą urzędnik poniesie odpowiedzialność, gdy spełnione zostaną enumeratywnie wymienione w niej przesłanki. Przede wszystkim musi dojść do przyznania odszkodowania klientowi urzędu za szkodę wyrządzoną mu z rażącym naruszeniem prawa. Jej źródłem musi być zawinione działanie lub zaniechanie urzędnika. Na koniec musi to być stwierdzone w trybie określonym nową ustawą.

Tryb postępowania
– Skomplikowany oraz długotrwały charakter czynność określonych w nowych przepisach w praktyce uniemożliwi odpowiedzialność urzędników – przewiduje Andrzej Król, radca prawny.

Podkreśla, że nawet dziś zapłata odszkodowania przez organ administracji jest przypadkiem rzadkim. Dodatkowo następuje wiele lat po wydaniu decyzji, która spowodowała szkodę.

– Ile lat zatem będzie musiało upłynąć, zanim dojedzie do faktycznej odpowiedzialności urzędnika – pyta Andrzej Król.

Podobnie nowe regulacje oceniają inni eksperci. Zdaniem Katarzyny Urbańskiej z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” poprawa efektywności administracji powinna nastąpić w inny sposób.

– Przede wszystkim urzędnicy powinni wyciągać wnioski z uchylonych decyzji, szczególnie tych niezgodnych z prawem, a ich przełożeni – wyciągać konsekwencje w stosunku do nierzetelnych i naruszających procedury pracowników – tłumaczy Katarzyna Urbańska.

Dodaje, że wchodzące właśnie w życie przepisy uregulowane są obecnie w innych ustawach

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/514368,od_dzisiaj_urzednicy_zaczna_placic_za_bledne_decyzje.html