odszkodowanie-medyczne

Poszkodowani pacjenci, których nie stać na kosztowny i długi proces przed sądem, mogą się domagać wypłaty pieniędzy przed wojewódzką komisją orzekającą o zdarzeniach medycznych.
Komisje działają już czwarty rok. Miały umożliwić poszkodowanym szybsze uzyskanie odszkodowania bądź zadośćuczynienia za błąd medyczny i uszczerbek na zdrowiu.

ZDARZENIE MEDYCZNE

Komisja nie orzeka o winie konkretnego lekarza czy pielęgniarki. Stwierdza tylko, czy doszło w szpitalu do zdarzenia, w wyniku którego pacjent doznał szkody, np. został okaleczony albo niepotrzebnie cierpiał, postawiono mu błędną diagnozę itd. By nie urazić lekarzy, w całej procedurze nie używa się określenia „błąd w sztuce”. Zastąpiono je eufemizmem – „zdarzenie medyczne”.

Jeśli orzeczenie będzie niekorzystne, to możemy z nim iść do sądu. Nasze szanse na odszkodowanie będą większe, bo dla komisji też wypowiadają się biegli specjaliści. Liczba wniosków składanych do komisji świadczy jednak o tym, że coraz mniej pacjentów na to liczy.

Źródło: Wyborcza