Wrocławska spółka działająca w segmencie premium rynku pozyskiwania odszkodowań powypadkowych, zostanie upubliczniona. AUXILIA zrealizuje tym samym warunek umowy inwestycyjnej,  wyniku której pozyskała nieco ponad 2 mln zł. Zgodnie z zapisami kontraktu, do obrotu na rynku NewConnect spółka planuje wprowadzić 679.410 akcji zwykłych na okaziciela serii A stanowiących 15 proc. kapitału zakładowego.

Środki pozyskane przez Auxilię zostaną przeznaczone na rozwój biznesu, który w ostatnim roku dynamicznie rośnie. Przypomnijmy, że na koniec III kw. 2015 r. Grupa AUXILIA uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 6,21 mln zł (wzrost 33 proc. r/r) i zysk netto na poziomie niemal 1 mln zł.

- W ostatnich dwunastu miesiącach pozyskaliśmy inwestorów, a od nich kapitał wielkości dwóch milionów złotych, który przeznaczamy na zwiększenie skali biznesu. Dzięki zdobytym środkom możemy utrzymać dynamikę sprzedaży. Rośnie portfel spraw i pozyskujące go, kolejne, regionalne biura spółki. Do końca roku 2016 AUXILIA chce objąć działaniem obszar całego krajuBartosz Boberski, prezes zarządu AUXILIA SA

W portfelu spraw sądowych AUXILII znajduje się ponad 550 wszczętych postępowań odszkodowawczych o wartości 65 mln zł. Są to wyłącznie poważne sprawy związane z utratą zdrowia czy bliskiej osoby, w większości szkody osobowe w wypadkach komunikacyjnych. Wielkość tego segmentu odszkodowań jest szacowana przez zarząd spółki na poziomie 500-700 mln zł, zaś udział spółki w nim na poziomie 6-8 proc.

-          Spodziewamy się, że notowanie spółki na NewConnect znacznie zwiększy rozpoznawalność marki „AUXILIA – razem po najwyższe odszkodowanie”, podkreśli jej charakter premium. Działamy transparentnie, co się wiąże z pełną przejrzystością zapisów umowy z poszkodowanymi, gwarancją wypłaty odszkodowania i pobieraniem wynagrodzenia wyłącznie za wygrane sprawy. Liczymy na zainteresowanie inwestorów. Chcemy nasz model biznesowy zaprezentować rynkowi aby w przyszłości łatwiej pozyskać finansowanie – dodaje Bartosz Boberski.