PZUGrupa PZU realizuje przyjętą strategię i kolejny rok z rzędu przynosi akcjonariuszom bardzo dobre, najwyższe od debiutu giełdowego zyski. Zysk netto wzrósł o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 3 293,7 mln zł. Porównując zyski roku 2013 z rokiem 2006, udział czynników jednorazowych spadł ponad dziesięciokrotnie, co świadczy o zdrowej strukturze wyników Grupy PZU.

„Warto podkreślić, że od wielu lat struktura wyniku netto Grupy PZU zmienia się. W poprzednich latach rekordowe wyniki były rezultatem m.in. rozwiązywania rezerw związanych z ubezpieczeniami grupowymi typu P. Struktura zysku netto za 2013 rok wskazuje, że składa się on przede wszystkim z wyniku na podstawowej działalności ubezpieczeniowej” – powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

„Przy okazji publikacji wyników za rok 2013 chciałbym z satysfakcją potwierdzić, że w IV kwartale ubiegłego roku z sukcesem rozpoczęliśmy wdrożenie nowego systemu polisowego w PZU SA. Na chwilę obecną z systemu Everest wystawiane są polisy komunikacyjne w południowo wschodniej Polsce. Do końca tego roku z nowego rozwiązania IT korzystać będą agenci ubezpieczeniowi w całym kraju. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ technologicznie przenosi naszą firmę w XXI wiek i pozwala nam skoncentrować się na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów” – dodał Andrzej Klesyk.

Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe Grupy PZU w 2013 roku to:

wzrost składki przypisanej brutto. Wyniosła ona 16 480 mln zł, czyli przyrosła o 1,5% w porównaniu
z poprzednim rokiem. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw, składka zarobiona netto wyniosła 16 248,8 mln zł i była o 1,5% wyższa niż w 2012 roku;
spadek odszkodowań i wypłaconych świadczeń. Ukształtowały się one na poziomie 11 161,2 mln zł, co oznacza że spadły o 8,7% w porównaniu z 2012 rokiem. W 2012 roku znacznie wzrosły rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na skutek jednorazowej zmiany stóp technicznych. Łączny ujemny wpływ tej operacji na wynik brutto Grupy PZU w 2012 roku wyniósł 1 032,8 mln zł.
spadek wyniku netto z działalności inwestycyjnej. Głównie w rezultacie spadku cen skarbowych papierów dłużnych, wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł 2 488,1 mln zł, tj. był o 32,8% niższy niż w 2012 roku, w którym ceny papierów dłużnych osiągały wysokie poziomy.
utrzymanie dyscypliny kosztowej w zakresie kosztów akwizycji i kosztów administracyjnych. Łącznie wyniosły one 3 422,4 mln zł i dzięki niższym kosztom administracyjnym ukształtowały się na analogicznym poziomie jak w 2012 roku;

źródło: PZU