Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej w Niemczech posiada ponad 80 proc. społeczeństwa. W Polsce odsetek osób, które posiadają ochronę prawną wynosi 1 proc. Concordia Ubezpieczenia podpisała z Naczelną Radą Adwokacką umowę o współpracy, mającą ułatwić dostęp do usług prawnych za niewielką cenę

Na mocy porozumienia osoby mające polisę ochrony prawnej w Concordia Ubezpieczenia w razie zaistnienia szkody będą mogły wybrać prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie z listy adwokatów, udostępnionej przez Naczelną Radę Adwokacką. Koszty prawnika pokryje Concordia w ramach polisy. Współpraca ubezpieczyciela z NRA ma zwiększyć dostępność do usług prawnych i zapobiec barierom społecznym dotyczącym tych usług, związanych z brakiem wiedzy na ich temat.

Ubezpieczenie ochrony prawnej polega na tym, że wydatki związane z dochodzeniem praw w postępowaniu sądowym i administracyjnym przeniesione są na ubezpieczyciela, który płaci – do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia – za pomoc prawną adwokatów i radców prawnych oraz bierze na siebie koszty postępowania sądowego czy powołania biegłych, tłumaczeń, podróży do sądu zagranicznego, a także koszty przeciwnika, jeżeli wynikają one z orzeczenia sądu. Do tego dochodzi przedsądowe poradnictwo prawne. Ochroną można objąć całość życia prywatnego, a więc między innymi sprawy karne, pracownicze, powiązane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi czy umowy.

Źródło: Rzeczpospolita

Więcej: http://www.ekonomia24.pl/artykul/735709-Prawnik-z-ubezpieczenia.html