Konferencja "Ubezpieczenie ochrony prawnej"

Konferencja "Ubezpieczenie ochrony prawnej"

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja „Ubezpieczenie ochrony prawnej – prawnik dla przezornego Polaka” współorganizowana przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz Naczelną Radę Adwokacką. Redakcja Rynku Odszkodowań  objęła konferencję patronatem  medialnym.

Celem konferencji było rozpowszechnienie wśród Polaków świadomości ubezpieczenia ochrony prawnej, jako narzędzia umożliwiającego stały dostęp do usług prawnych

Wśród prelegentów byli m.in.: Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości, Halina Olendzka – Rzecznik Ubezpieczonych, prof. dr hab. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Krzysztof Boszko – Sekretarz  Naczelnej Rady Adwokackiej, Zbigniew Strus – Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Jacek Nawracała – przedstawiciel Concordia Ubezpieczenia, dr. Małgorzata Serwach – Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A., Piotr Skorupa – Przedstawiciel D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował zebranych  o działaniach związanych ze zwiększaniem dostępności usług prawnych, jakie podejmuje jego resort. Podsumował osiągnięcia w tej kwestii, oraz nakreślił cele na przyszłość.

Poinformował zebranych m.in. o powstającej Karcie Praw Ofiar Wypadku Drogowego, gdzie znajdą się standardy postępowania dla instytucji z którymi ofiary i ich najbliżsi mają do czynienia, oraz o pracach nad regulacją nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Ambicją ministra jest stworzenie efektywnej pomocy prawnej dla najuboższych, jednak jak powiedział, prace są uzależnione od finansów państwa.

Minister  podziękował Naczelnej Radzie Adwokackiej za pomoc dla najuboższych m.in. przez ogólnopolski program bezpłatnej pomocy prawnej, która ma coraz więcej zwolenników.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara dziękując  ministrowi Kwiatkowskiemu za działania,  podnoszące świadomość prawną społeczeństwa, przypomniał o nierozwiązanej kwestii karno -skarbowej związanej z działaniami pro bono.

Jakub Nawracała z Concordii, Dr Małgorzata Serwach z Inter Polska S.A. , oraz Piotr Skorupa z D.A.S. wskazywali główne korzyści ubezpieczenia ochrony prawnej, na które składają się: pomoc przy wyborze prawnika, przy jednoczesnym finansowaniu jego usługi, opłata z ubezpieczenia kosztów sądowych, zwrotu kosztów strony przegranej, koszty postępowania cywilnego, koszty poręczeni majątkowego, czy ocena zasadności roszczeń ubezpieczonego.

Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła, że ubezpieczenie ochrony prawnej umożliwi dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej szerokiemu odbiorcy , pod warunkiem, że jego koszt będzie dostosowany do możliwości społeczeństwa. Rozwój ubezpieczenia nie zwalnia jednak państwa polskiego z obowiązku stworzenia systemu pomocy prawnej dla najuboższych.

Wg Rzecznika Ubezpieczonych pani Haliny Olendzkiej Instytucja ubezpieczenia może być bardzo atrakcyjną ofertą za stosunkowo niewielkie pieniądze. Szczególnie w przypadku szkód na osobie polisa gwarantuje poszkodowanemu duże oszczędności w wynagrodzeniu pełnomocnika. Może się to przyczynić do wyrównania szans między kancelariami prawniczymi, a kancelariami odszkodowawczymi.

Piotr Skorupa z D.A.S. przedstawił statystyki, dotyczące ubezpieczenia ochrony prawnej, z których wynika, że w 2010 r w Polsce było ponad milion aktywnych polis. W porównaniu jednak z krajami Europy Zachodniej, szczególnie rynku niemieckiego, gdzie z tej formy pomocy korzysta ok. 80% obywateli wypadamy w tej kwestii blado.

Mec. Skorupa określił również  irracjonalne zachowanie osób posiadających polisy ochrony prawnej, ponieważ jak wynika z przedstawionych wyników za rok 2010, korzysta z nich 0,3% uprawnionych

Liczba sprzedanych polis w 2010r :
Inne ubezpieczalnie - 988.000
D.A.S. – 41.000

Liczba wypłat :
Inne ubezpieczalnie - 840
D.A.S. – 2646

Mec. Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych wyraził zaniepokojenie tym stanem rzeczy, ponieważ obecna sytuacja jest idealna dla towarzystw ubezpieczeniowych oferujących produkt, a nie osób potrzebujących pomocy prawnej.

Konferencja "ubezpieczenie ochrony prawnej"

Konferencja "ubezpieczenie ochrony prawnej" - wystąpienie Krzysztofa Kwiatkowskiego - Ministra Sprawiedliwości

Konferencja "ubezpieczenie ochrony prawnej"

Konferencja "ubezpieczenie ochrony prawnej" - wystąpienie Haliny Olendzkiej - Rzecznika Ubezpieczonych

Konferencja "ubezpieczenie ochrony prawnej"

Konferencja "ubezpieczenie ochrony prawnej" - dyskusja z udziałem Rzecznika Ubezpieczonych, Prezesa Rady Adwokackiej i przedstawicieli ubezpieczycieli.