Kiedy ubezpieczyciele kierują sprawy do prokuratury? Dlaczego sądy zasądzają renty alimentacyjne na podstawie nieudokumentowanych dochodów? Jakie jest najnowsze orzecznictwo sądowe? – to główne tematy spotkania, którego gospodarzem był Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dotyczyło ono rent przyznawanych z komunikacyjnych polis OC.

Celem spotkania była próba ujednolicenia praktyki rynkowej oraz wymiana doświadczeń między specjalistami zajmującymi się sprawami rent. Uczestniczyły w nim niemal wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferujące komunikacyjne OC w Polsce.

- Było to już czwarte z cyklu spotkań, które Fundusz organizuje co pół roku w ramach współpracy towarzystw w zakresie likwidacji szkód – mówi Magdalena Barcicka, wiceprezes UFG. To firmy ubezpieczeniowe zajmują się bowiem likwidacją szkód za które Fundusz następnie wypłaca odszkodowania. Dzieje się tak w przypadku gdy sprawca wypadku nie miał ważnego OC lub zbiegł w miejsca wypadku. Wypłata świadczeń osobom poszkodowanym następuje po weryfikacji przez UFG akt otrzymanych od ubezpieczycieli.

Podczas spotkania w UFG przedstawiciele towarzystw wymienili informacje o najciekawszych przypadkach w orzecznictwie sądowym w zakresie rent. Ożywioną dyskusję wywołała sprawa nieudokumentowanych dochodów, które mają być podstawą do wyliczenia renty z komunikacyjnego OC. Chodzi o przypadki gdy rodzina osoby, zmarłej w wyniku wypadku drogowego, występuje o przyznanie renty alimentacyjnej, powołując się właśnie na tego rodzaju dochody. Wymieniono również doświadczenia o tym w jakich przypadkach towarzystwa składają doniesienia do prokuratury. Najczęściej dotyczy to podejrzeń o próbę wyłudzenia odszkodowania (na przykład osoba poszkodowana zapewnia, że miała zapięte pasy, podczas gdy ocena jej obrażeń przez biegłego wskazuje, że jest to mało prawdopodobne lub właśnie w przypadku nieudokumentowanych dochodów). Dyskutowano również o zasadach kapitalizacji rent, kiedy i w jakim celu się ją stosuje. Okazuje się, że praktyka rynkowa jest tu różna w zależności od firmy ubezpieczeniowej.

- Ustaliliśmy, że na następnym spotkaniu będziemy dyskutować m.in. o tym w jakich przypadkach dokonywana jest zmiana wysokości renty oraz wymienimy informacje o najnowszym orzecznictwie w zakresie zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej – wyjaśnia Magdalena Barcicka.