rzeczpospolitaEuropejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył skargi trojga rodziców, którym ZUS odebrał w 2002 r. przyznane wcześniej emerytury z tytułu opieki nad chorymi dziećmi. Dostaną od 1,5 tys. do 5 tys. euro odszkodowania. To kolejne ze 130 skarg, które w tej sprawie wpłynęły do Strasburga.

Pierwszą skargę Trybunał rozpatrzył we wrześniu 2009 r. Kolejne wyroki zapadły w październiku i w grudniu 2012 r. – w sumie w sprawie 22 rodziców. Trybunał orzekł na ich rzecz od 7 tys. do 12 tys. euro odszkodowania.

źródło: Rzeczpospolita