Roszczeń za błędy medyczne będzie można dochodzić pozasądowo

Z początkiem 2012 r. wejdzie w życie nowy system pozasądowego dochodzenia przez pacjentów odszkodowań za szkody spowodowane błędami medycznymi. Postępowanie w sprawie ustalenia zasadności roszczenia toczyć się będzie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o błędach medycznych, w skład których wejdą specjaliści z zakresu medycyny i prawa. Komisje będą miały trze miesiące na orzeczenia w danej sprawie. Natomiast propozycję konkretnego odszkodowania przedstawi zakład ubezpieczeń, który zawarł odpowiednią umowę ubezpieczenia ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego.

Jest to istotna zmiana w stosunku do aktualnego stanu prawnego, kiedy jedyną możliwą drogą do uzyskania odszkodowania jest zwykle wieloletni proces sądowy z powództwa cywilnego o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Zmiany wymuszają też na szpitalach konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/526992,roszczen_za_bledy_medyczne_bedzie_mozna_dochodzic_pozasadowo.html