Concordia druga w Rankingu Rzeczpospolitej

Eksperci dziennika tworząc jeden z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce wzięli pod uwagę szczegółowe dane finansowe przesłane przez poszczególne firmy pozwalające na zbadanie efektywności zarządzania. Analizowane firmy musiały spełnić także kryterium obecności na polskim rynku dłużej niż pięć lat i posiadające składki powyżej 200 mln zł.

Weryfikacji poddano nominalny wzrost przypisu składki, nominalną wartość wskaźnika pokrycia rezerw aktywami i pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, wskaźnik jakości likwidacji szkód (różnica między udziałem w rynku a udziałem w skargach przesłanych do rzecznika ubezpieczonych).

Dzięki składkom brutto w wysokości 340 mln zł przypisu Concordia Polska TUW została wyprzedzona jedynie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń z 7,78 mld zł przypisu.

Źródło: Concordia