Jak podaje Rzeczpospolita Sąd Najwyższy nie wykluczył możliwości wypłaty odszkodowania  z  AC  w sytuacji,  kiedy  kierowca pozostawił kluczyki do auta  w kieszeni płaszcza na ogólnodostępnym wieszaku, wskutek czego doszło do kradzieży pojazdu.
Kobieta,  która  pozostawiła swój samochód na parkingu,  poszła do kawiarni, zostawiając płaszcz  z kluczykami na wieszaku. Kiedy okazało się, że auto zniknęło nie było również kluczyków w płaszczu.  Ubezpieczyciel – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group – naturalnie odmówił  wypłaty  odszkodowania za kradzież pojazdu, tłumacząc złamaniem regulaminu, z którego wynika, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, jeżeli  użytkownik samochodu nie zabezpieczy w odpowiedni sposób kluczyków.
Sąd Okręgowy w  Warszawie oddalił powództwo właściciela samochodu przeciwko  Compensie,  uznając, że  kluczyki pozostawione w płaszczu to rażące niedbalstwo kierowcy.  Podobne stanowisko zajął  Sąd Apelacyjny w Warszawie, przyznając zarazem,  że  „zachowanie kobiety nie było niedbałe, a jedynie niestaranne”.

Sąd Najwyższy  uznał zaś skargę kasacyjną właściciela samochodu (sygn. I CSK 155/13),  uzasadniając decyzję tym, iż ” kobieta nie mogła się spodziewać, że ktoś ją obserwuje i zachowywała się wystarczająco starannie”.

źódło: Rzeczpospolita