Dwie nauczycielki, ze zlikwidowanej niezgodnie z prawem szkoły podstawowej w Drachowie koło Gniezna, domagają się po 200 tys. zł odszkodowania od gminy

W sądzie w Poznaniu rozpoczął się proces w tej sprawie.

W 2008 r. szkoła podstawowa w Drachowie została zlikwidowana, a obie nauczycielki straciły prace i nie znalazły jej do dziś. Jak się okazało, placówka została zamknięta bezprawnie – władze gminy nie konsultowały tej decyzji ze związkami zawodowymi i nie powiadomiły w odpowiednim czasie rodziców.

Wyrok o bezprawności likwidacji szkoły wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

więcej na: http://www.rp.pl/artykul/10,855483-Stracily-prace–Chca-200-tys–zl-odszkodowania.html

źródło: Rzeczpospolita