Firma VOTUM S.A. opublikowała Roczne Sprawozdanie Finansowe i Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2010. W roku 2010 Spółka zrealizowała prognozowany w Prospekcie Emisyjnym wynik w 106% uzyskując skonsolidowany zysk netto na poziomie 5,295 mln PLN oraz przychody z działalności operacyjnej w wysokości 47,534