2011 Archive

Biuletyn Kwartalny KNF. Rynek ubezpieczeń 4/2011

W serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl dostępna jest najnowsza publikacja Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2011

Votum S.A.: Wyniki za trzy kwartały 2011 roku

VOTUM S.A. największa w Europie Środkowo-Wschodniej kancelaria odszkodowawcza opublikowała wyniki za trzy kwartały 2011 roku. Przedstawione wskaźniki pokazują, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie grupa VOTUM zwiększa nie tylko przychody, ale przede wszystkim zysk netto. W opublikowanym Sprawozdaniu kwartalnym spółka zaprezentowała wyniki świadczące

Wyniki finansowe EuCO – I kwartał 2011 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) opublikował wyniki finansowe po I kwartale 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do rekordowego poziomu 7,319 mln złotych i były wyższe o ponad 60 proc. niż w I kwartale 2010 roku (4,497 mln złotych). Zysk netto wypracowany