Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIU powierzyło Andrzejowi Maciążkowi – dotychczas członkowi zarządu PIU – funkcję wiceprezesa zarządu Izby. Andrzej Maciążek związany jest z PIU od 2000 r. Początkowo pełnił funkcję doradcy prezesa, a następnie Dyrektora Biura PIU. W 2008 r. powołany został na członka zarządu.