likwidacja szkód komunikacyjnych Archive

PIDiPO przekazała do KNF uwagi do projektu wytycznych ws. likwidacji szkód komunikacyjnych

W dniu 15 września 2014 r. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego stanowisko organizacji w przedmiocie „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych”. Przypominamy, że Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego pismem z dnia 9 lipca 2014 r. zwrócił się do podmiotów rynku

Raport Rzecznika Ubezpieczonych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych

W ostatnich latach na rynku usług ubezpieczeniowych najczęstszym przedmiotem sporów i problemów jest sposób ustalenia wysokości kwoty odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: OC p.p.m.). Poszkodowani składając skargi do Rzecznika Ubezpieczonych najczęściej zarzucają zakładom ubezpieczeń

Rewolucja w komunikacyjnym OC

Branża ubezpieczeniowa zwraca się frontem do klienta; chce, by pieniądze na naprawę auta wypłacał mu zakład, w którym kupił polisę OC, informuje „Puls Biznesu”. Być może już w 2013 r, w razie wypadku, poszkodowany nie będzie musiał kontaktować się z nieznanym ubezpieczycielem, który wystawił