likwidacja szkód Archive

Odszkodowanie za atak krokodyla i inne niecodzienne roszczenia

Zakłady ubezpieczeniowe oprócz zwykłych zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych mają do czynienia z bardzo nietypowymi roszczeniami – podaje „Rzeczpospolita”.  Na przykład AXA Art wypłaciła odszkodowanie za zniszczone dzieło prezentowane na wystawie sztuki nowoczesnej, gdzie jednym z eksponatów była miska z deszczówką. Walorów instalacji nie doceniła jednak

Likwidacja szkód komunikacyjnych według KNF

W dniu dzisiejszym opublikowany został projekt Komisji Nadzoru Finansowego: Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych i ogłoszono publiczne konsultacje w sprawie. Konieczność zajęcia stanowiska przez organ nadzoru wynikła z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru oraz sygnalizowanych przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym

UNIQA rozpoczyna bezpośrednią likwidację szkód

UNIQA TU SA  podobnie  jak PZU zamierza  umożliwić od 1 czerwca 2014r. swoim klientom, bezpośrednią  likwidację szkód (BLS). Oznacza to, że klienci będą mogli zgłosić w UNIQA szkodę rzeczową, mimo że sprawcą jest osoba ubezpieczona w innej firmie. Należne odszkodowanie również wypłaci wówczas UNIQA, która

Bezpośrednia likwidacja szkód przegłosowana?

Wczoraj Walne Zgromadzenie  Członków Polskiej Izby Ubezpieczeń podjęło decyzję o przyszłości modelu ryczałtowego bezpośredniej likwidacji szkód. Przegłosowano powszechne jej wprowadzenie, choć nie będzie  obligatoryjności stosowania tego rozwiązania. Marcin Tarczyński z PIU poinformował na Twitterze, że za przyjęciem systemu opracowanego w Komisji ds. Likwidacji Szkód

Rewolucyjne zmiany w OC komunikacyjnym

Masz komunikacyjne OC w PZU i miałeś stłuczkę nie z własnej winy? Teraz to PZU wyceni tę szkodę. Zorganizuje też naprawę Twojego samochodu lub pokryje jej koszty. Bez względu na to, gdzie ubezpieczony był sprawca kolizji. Największy polski ubezpieczyciel wprowadza bezpośrednią likwidację szkód. Doświadczenia