pojazd zastępczy Archive

Ruszyła wielka flota pojazdów zastępczych w PZU

300 hybrydowych samochodów Toyota Auris trafi do partnerskich wypożyczalni aut PZU w całym kraju. Tym samym ubezpieczyciel stworzy pierwszą tego typu flotę pojazdów zastępczych w Polsce. Wszystko w ramach formowania sieci kluczowych partnerów, budowanej na bazie już istniejących firm. Możliwość skorzystania z samochodu zastępczego

Gigantyczna kara dla PZU. Nie zwracał kosztów wynajmu auta zastępczego.

PZU nie zwracał kosztów wynajmu auta zastępczego konsumentom, których samochód uległ uszkodzeniu podczas kolizji. Kara nałożona przez prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na towarzystwo ubezpieczeniowe wyniosła ponad 11 milionów złotych. PZU lakonicznie skomentowało wyrok – decyzja o ewentualnej apelacji od wyroku nie została

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

W dniu 18 stycznia 2012 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych została doręczona uchwała Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, która rozstrzygnęła ujawnione rozbieżności w wykładni sądów powszechnych dotyczącej roszczenia o zwrot poniesionych

Wytyczne PIU dotyczące zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotowała wytyczne dotyczące sposobu rozpatrywania roszczeń w zakresie wynajęcia pojazdu zastępczego, zgłaszanych w szkodach likwidowanych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych. Współpraca obu instytucji zaowocowała wypracowaniem przez PIU wytycznych, zaaprobowanych