Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych w 2010 roku na drogach krajowych Warmii i Mazur wyniósł 5637 pojazdów na dobę i był większy o około 16 procent w porównaniu z rokiem 2005. Drogą o największym natężeniu ruchu w województwie jest siódemka, a na niej odcinek