Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych organizuje dla swoich członków konferencję pt: „Budowanie relacji interpersonalnych w pracy doradcy i pośrednika odszkodowawczego”. Konferencja odbędzie się dnia 26 października 2011 r. w Katowicach. Podczas konferencji uznani specjaliści z zakresu psychologii, komunikacji i kształtowania wizerunku będą omawiali