Witold Walkowiak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Pozostanie na stanowisku do 30 września br., po czym podejmie nowe wyzwania zawodowe. - Praca dla PIU dała mi możliwość zajmowania się kwestiami ubezpieczeń widzianymi z perspektywy całego rynku, których rozwiązywanie wymaga wiedzy,