rekompensata Archive

Rekompensata za zbyt późno wypłacone odszkodowanie?

Zakłady ubezpieczeniowe mają określony czas na wypłatę należnego odszkodowania. Jeżeli nie dotrzymają terminu, będą musiały wypłacić ubezpieczonemu rekompensatę. W jakich przypadkach? Jeszcze kilka lat temu, spóźnienia w trakcie likwidacji szkód, były stosunkowo częste. Obecnie sytuacja wygląda nieco lepiej. Poprawę osiągnięto m.in. dzięki działalności Rzecznika

Wywłaszczeni nie dostaną wyższych odszkodowań

21 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek rzecznika praw obywatelskich (sygnatura akt K 23/08). Ten kwestionował zasady waloryzacji kwot należnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: ugn). Są to m.in. rekompensaty dla zabużan, renta planistyczna, opłata adiacencka, odszkodowania dla właścicieli nieruchomości wywłaszczonych pod