Tomasz Godlewski: Od niemal 15 lat, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, jest Pani zawodowo związana z dochodzeniem odszkodowań. Wiem, że doskonale zna Pani realia rynku zarówno dzięki społecznej pracy w stowarzyszeniu na rzecz poszkodowanych, prowadzeniu własnej kancelarii odszkodowawczej jak i podejmowaniu działań na rzecz