rzecznik praw pacjenta Archive

Nowe przepisy dla pacjentów

Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy ustalające zasady odszkodowania za niepożądane zdarzenia medyczne. Pod uwagę będą brane m.in. stopień pogorszenia zdrowia, uszkodzenia ciała oraz niemożność wykonywania pracy. Projekt rozporządzenia MZ jest konsekwencją noweli ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która umożliwi dochodzenie odszkodowania lub

Chory zna swoje prawa

Radykalnie wzrosła liczba skarg pacjentów na służbę zdrowia. Najczęściej chodzi o utrudnianie dostępu do lekarza i dokumentacji. Najwięcej lecznic nieprzyjaznych chorym jest na Mazowszu W 2010 r. chorzy skierowali 36 tys. skarg do rzecznika praw pacjenta. To znaczny wzrost w porównaniu z 2009 r.,

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia