sąd najwyższy Archive

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych zostaną wyłączeni spod konsumenckiej ochrony UOKiK

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych zostaną wyłączeni spod konsumenckiej ochrony UOKiK – to efekt uchwały Sądu Najwyższego. Zdaniem Urzędu, również oni powinni mieć zapewnioną ochronę konsumencką 9 września Sąd Najwyższy (SN) wydał uchwałę, w której stwierdził, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem. W

Sąd Najwyższy nie dopatrzył się niewyjaśnionych wątpliwości wokół art. 448 k.c.

Dnia 27 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wydał postanowienie (III CZP 2/14) o odmowie podjęcia uchwały w odpowiedzi na pytanie Rzecznika Ubezpieczonych o następującej treści: Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie

SN: Odszkodowania za wady domu nawet po kilkunastu latach

Sąd Najwyższy orzekł w uchwale, iż  termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy zaczyna biec dopiero od dnia wystąpienia szkody. Po 16 latach od zakończenia budowy właściciel budynku zauważył, że dach zaczął przeciekać. Prace budowlane zakończyły się w październiku 1989 r., a w sierpniu