Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie z 10 czerwca nałożyła karę na dwa towarzystwa ubezpieczeniowe -Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Insurance Group oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA. Kara związana jest z  niewypłacaniem odszkodowań w ustawowym terminie. Ich suma natomiast, to prawie 300 tys. zł