Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Archive

Zmiany w Radzie i nowy statut UFG

Grzegorz Kulik z zarządu Uniqa wybrany został, przez Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, do Rady tej instytucji. Wybory uzupełniające odbyły się po rezygnacji z udziału w Radzie Witolda Jaworskiego, w związku z objęciem przez niego stanowiska prezesa spółek grupy Allianz w Polsce. Ponadto Zgromadzenie

Czy jest szansa na odszkodowanie, gdy sprawca nieznany?

Mój krewny został potrącony przez samochód, gdy wieczorem jechał na rowerze. Kierowca uciekł. Chłopak ma różne obrażenia, m.in. złamaną rękę (z zawodu jest masażystą, więc to narzędzie pracy). Zniszczony został również rower. Sprawa została zgłoszona na policję, ale nie znaleziono kierowcy samochodu. Słyszałam, że

Kto zapłaci za sprawcę wypadku samochodowego, którego nie ustalono

Trzy czy aż 20 lat – który z terminów przedawnienia należy stosować przy wypadkach samochodowych, gdy nie udało się ustalić sprawców? Spór o to toczą EuCO i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG wypłaca odszkodowania i świadczenia dla ofiar wypadków, spowodowanych przez kierowców nieposiadających polis OC

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia