ubezpieczyciel Archive

Wypłata ugody od ubezpieczyciela wyczerpuje roszczenie o odszkodowanie

Poszkodowany, który zawarł ugodę z ubezpieczycielem, nie dostanie pieniędzy od sprawcy wypadku. Ugoda zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym skutkuje wygaśnięciem roszczenia odszkodowawczego. Taki wniosek płynie z wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy. Rozpatrywana sprawa dotyczyła wypadku, jakiemu na polowaniu uległ Mirosław R. W wyniku pechowego strzału

Ubezpieczyciel musi dać auto

Tak uważa rzecznik ubezpieczonych, którego stanowisko może wywrócić dotychczasowe praktyki rynkowe. Zajął się tym na skutek masowych skarg kierowców. Okazuje się, że ubezpieczyciele bezprawnie utrudniają życie osobom, które zostały bez samochodu po wypadku nie ze swojej winy. – Najpierw trzeba wyłożyć z własnej kieszeni