Votum Archive

Zysk netto Grupy kapitałowej Votum o ponad 50% w górę

VOTUM S.A. opublikowała korektę prognozy podnosząc przewidywane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej w roku 2014 o 6%, do 73 mln PLN, natomiast zysk netto Grupy kapitałowej VOTUM przypisanego podmiotowi dominującemu o 53,8% – z 6,0 do 9,2 mln PLN. W opublikowanym raporcie Spółka uzasadniła

Uszczerbek na zdrowiu nie jest miarą krzywdy

Szanowni Państwo, przesyłam komunikat, który wydaje się warty uwagi w kontekście szeroko ostatnio prowadzonej dyskusji o standaryzacji zadośćuczynień. Opisywana sprawa w sposób jaskrawy pokazuje, że bazowanie na sztywnych wytycznych niewątpliwie jest wygodniejsze, ale niekoniecznie musi prowadzić do sprawiedliwych rozstrzygnięć. Przez rozstrzygnięcie sprawiedliwe w mojej

Zarząd Votum SA przedstawił prognozę wyników na rok 2014

29 września 2014 roku Zarząd VOTUM S.A. przedstawił prognozę wyników na rok 2014. Zgodnie z opublikowanym komunikatem przychody Grupy kapitałowej w roku 2014 wyniosą 68,9 mln PLN (wzrost o 19% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 roku), natomiast zysk netto został oszacowany na

Walka o odszkodowania podbija notowania

Akcjonariusze docenili osiągnięcia największych firm odszkodowawczych, notowanych na GPW. Od trzeciej dekady marca kurs EuCo wzrósł o ponad 30, a Votum o 15 proc. Votum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej kancelarią odszkodowawczą. EuCo, które również wspiera ofiary klientów w walce o odszkodowania, aż takiego

Wyniki finansowe Votum S.A. za 2013 rok.

Spółka Votum S.A. opublikowała Raport za IV kwartał 2013 roku, prezentując tym samym wyniki całego roku 2013. Spółka zaprezentowała wyniki jednostkowe wykazujące wzrost ze wszystkich znaczących pozycjach: przychody ze sprzedaży o 12,8%, zysk z działalności operacyjnej – 18,3%, zysk netto – 16,5%, suma bilansowa

Votum – raport za I półrocze 2012

VOTUM S.A. opublikowała raport półroczny grupy kapitałowej za pierwsze sześć miesięcy 2012 roku. Zaprezentowane wyniki finansowe potwierdzają ugruntowaną i stabilną pozycję spółek grupy zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, która pozwoliła w ciągu I półrocza osiągnąć przychody stanowiące 47% prognozowanych na rok

Idą do sądów walczyć o odszkodowanie za katastrofę koło Szczekocin

Część osób, które ucierpiały w katastrofie kolejowej koło Szczekocin, będzie się domagała znacznie wyższych sum od PZU. Ubezpieczyciel wypłacił wprawdzie już pewne kwoty, jednak poszkodowani przed sądami będą walczyć łącznie o kilkanaście milionów złotych. PZU, największy krajowy ubezpieczyciel, przekazał 1,2 mln zł osobom poszkodowanym

Votum S.A.: Prognoza wyników finansowych na rok 2012.

W opublikowanym 9 marca raporcie bieżącym VOTUM S.A. przedstawiła projekcje dotyczące wyników finansowych w roku 2012 oraz podstawowych założeń ich realizacji. Prognozowane wybrane dane finansowe wynoszą odpowiednio: Wyszczególnione dane finansowe Prognozowany wynik (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży 55 767 Zysk z działalności

Votum S.A.: Wyniki za trzy kwartały 2011 roku

VOTUM S.A. największa w Europie Środkowo-Wschodniej kancelaria odszkodowawcza opublikowała wyniki za trzy kwartały 2011 roku. Przedstawione wskaźniki pokazują, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie grupa VOTUM zwiększa nie tylko przychody, ale przede wszystkim zysk netto. W opublikowanym Sprawozdaniu kwartalnym spółka zaprezentowała wyniki świadczące

VOTUM S.A. w gronie najbardziej dynamicznych firm z sektora MŚP

VOTUM S.A. w rankingu najbardziej dynamicznych MŚP opublikowanym przez „Gazetę Finansową”. 7 października 2011 „Gazeta Finansowa” opublikowała ranking 100 najbardziej dynamicznych MŚP w Polsce. Kryterium oceny w rankingu stanowił wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2011 w porównaniu z II kwartałem 2010. VOTUM