wyniki finansowe Archive

Ponad miliard dolarów zysku Grupy PZU w 2013 roku

Grupa PZU realizuje przyjętą strategię i kolejny rok z rzędu przynosi akcjonariuszom bardzo dobre, najwyższe od debiutu giełdowego zyski. Zysk netto wzrósł o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 3 293,7 mln zł. Porównując zyski roku 2013 z rokiem 2006, udział czynników

Wyniki finansowe Votum S.A. za 2013 rok.

Spółka Votum S.A. opublikowała Raport za IV kwartał 2013 roku, prezentując tym samym wyniki całego roku 2013. Spółka zaprezentowała wyniki jednostkowe wykazujące wzrost ze wszystkich znaczących pozycjach: przychody ze sprzedaży o 12,8%, zysk z działalności operacyjnej – 18,3%, zysk netto – 16,5%, suma bilansowa

Wyniki finansowe EuCO za 2013rok.

Po czterech kwartałach 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK EuCO wyniosły 49,3 mln PLN i były wyższe o 8,2% w porównaniu do przychodów wypracowanych w 2012 roku. Zysk operacyjny wyniósł 11,3 mln PLN i był o 16,3% wyższy rok do roku. Zaraportowany wynik

EuCO S.A. – wyniki finansowe po czterech kwartałach 2011 roku

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) opublikował wyniki finansowe po czterech kwartałach 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do rekordowego poziomu 34,8 mln złotych i były o 45 proc. wyższe od osiągniętych w 2010 roku (24 mln złotych). Zysk netto wypracowany przez Grupę

Votum S.A.: Wyniki za trzy kwartały 2011 roku

VOTUM S.A. największa w Europie Środkowo-Wschodniej kancelaria odszkodowawcza opublikowała wyniki za trzy kwartały 2011 roku. Przedstawione wskaźniki pokazują, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie grupa VOTUM zwiększa nie tylko przychody, ale przede wszystkim zysk netto. W opublikowanym Sprawozdaniu kwartalnym spółka zaprezentowała wyniki świadczące

PZU SA obniżyło zysk w III kw.br.

Wyższy o prawie 6% przypis składki, spadek kosztów administracyjnych i słabsze ze względu na koniunkturę giełdową wyniki z działalności inwestycyjnej – to główne wnioski z opublikowanego 8 listopada 2011 roku sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Wyniki finansowe Grupy PZU po III

EuCO: rekordowe wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku

  Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do rekordowego poziomu 15,3 mln złotych i były o 64,5 proc. wyższe niż w I półroczu 2010 roku (9,3 mln złotych). Zysk netto wypracowany

Votum – wyniki finansowe za I półrocze 2011

  VOTUM S.A. – lider rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej – w opublikowanym Półrocznym Sprawozdaniu Finansowym pokazała zysk netto za I półrocze 2011 wynoszący 3 160 tys. PLN, co stanowi realizację prognozowanego wyniku na rok 2011 w 52%. Jednocześnie Zarząd zapowiedział, że będzie rekomendował wypłatę

Wzrost zysku netto Grupy PZU oraz spadek odszkodowań i świadczeń netto

   Wyższy przypis składki, poprawa rentowności, redukcja kosztów stałych a w konsekwencji wyższy o ponad 32% wynik finansowy – to wnioski z opublikowanych 25 sierpnia 2011 roku wyników finansowych Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Wyniki finansowe Grupy PZU w I półroczu 2011 roku

Wyniki finansowe EuCO – I kwartał 2011 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) opublikował wyniki finansowe po I kwartale 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do rekordowego poziomu 7,319 mln złotych i były wyższe o ponad 60 proc. niż w I kwartale 2010 roku (4,497 mln złotych). Zysk netto wypracowany