wysokość odszkodowania Archive

Uszczerbek na zdrowiu nie jest miarą krzywdy

Szanowni Państwo, przesyłam komunikat, który wydaje się warty uwagi w kontekście szeroko ostatnio prowadzonej dyskusji o standaryzacji zadośćuczynień. Opisywana sprawa w sposób jaskrawy pokazuje, że bazowanie na sztywnych wytycznych niewątpliwie jest wygodniejsze, ale niekoniecznie musi prowadzić do sprawiedliwych rozstrzygnięć. Przez rozstrzygnięcie sprawiedliwe w mojej

Na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni szkodę osobową?

Jak podaje Gazeta Wyborcza ruszyły prace nad stworzeniem nowego standardu wyceny tzw szkód osobowych przez ubezpieczyciela. Dzisiaj do określenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciele korzystają głównie z tabeli stworzonej przez ZUS. Wskazują one procentowy uszczerbek na zdrowiu, natomiast wartość szkody określają już sami ubezpieczyciele. Taka