wywiad Archive

Wywiad z Dominiką Janek – nowym Redaktorem portalu Rynek Odszkodowań

Tomasz Godlewski: Od niemal 15 lat, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, jest Pani zawodowo związana z dochodzeniem odszkodowań. Wiem, że doskonale zna Pani realia rynku zarówno dzięki społecznej pracy w stowarzyszeniu na rzecz poszkodowanych, prowadzeniu własnej kancelarii odszkodowawczej jak i podejmowaniu działań na rzecz

Rozmowa z prof. Eugeniuszem Kowalewskim

  Redakcja: Panie profesorze jest Pan współorganizatorem Konferencji Naukowej „Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym” ,która odbędzie się 19 maja w Toruniu. Do kogo konferencja jest skierowana?   Prof. E.K: Grono adresatów konferencji jest bardzo szerokie, od profesjonalistów, zajmujących się

Rozmowa z adwokatem Zbigniewem Królem

  Redakcja Rynek Odszkodowań: Panie Mecenasie na spotkaniach branżowych jest Pan często przedstawiany jako nestor branży odszkodowawczej. Czy rzeczywiście to Pan był pierwszym ogniwem, długiego dzisiaj łańcucha, tzw. kancelarii odszkodowawczych? Mec. Z. Król: Zgadza się, bardzo często na oficjalnych spotkaniach w firmach odszkodowawczych, kancelariach

Rozmowa z Bartłomiejem Krupą Prezesem PIDiPO

Redakcja: Panie Prezesie gratulujemy nominacji na stanowisko członka zarządu Votum S.A. Podając tę informację na łamach naszego portalu odbyła się gorąca dyskusja wśród naszych czytelników, która karze się zastanowić czy aby ta nominacja nie nasili sugestii, że  Izba stanie się narzędziem dla Votum? Prezes

Rozmowa z mecenas Joanną Smereczańską – Smulczyk z OIPiPFO

Redakcja: Pani mecenas jak to się stało, że to Pani została wytypowana do reprezentowania Izby Mec: W drodze przeprowadzonego głosowania wyboru dokonali Członkowie Założyciele Ogólnopolskiej Izby Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych. Redakcja: Firma Europejskie Centrum Odszkodowań, która Pani reprezentuje było zapraszane do współtworzenia wcześniej powstałych na

Rozmowa z Beatą Karwacką Prezes Polskiej Izby Odszkodowań

Redakcja: Pani Prezes jak to się stało, że udało się przekonać ponad sto podmiotów zajmujących się likwidacją szkód do założenia Izby? Prezes PIO: Myślę, że siłą sprawczą powstania Polskiej Izby Odszkodowań był rynek. To on tak naprawdę wymusił na podmiotach na nim działających postanie

Rozmowa z Andrzejem Studzińskim z KRM

Redakcja Rynek Odszkodowań: Specjalizuje się Pan i Pana zespół fizjoterapeutów w rehabilitacji powypadkowej. Z jakimi urazami macie do czynienia najczęściej? Andrzej Studziński: Od 5 lat specjalizujemy się głównie w rehabilitacji ortopedycznej Pacjentów powypadkowych, urazy kręgosłupa ,złamane kończyny, twarzoczaszki czy żeber. Rzadziej mamy do czynienia