Jak podaje Gazeta Lubuska w 2013 r. Lubuszanie złożyli 26 wniosków o odszkodowania za błędy w leczeniu w szpitalach. Najwięcej dotyczyło śmierci pacjentów.

W porównaniu z 2012 rokiem liczba wniosków złożona do Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wzrosła ponad trzykrotnie. W 2013. komisja wydała 13 orzeczeń; w trzech przypadkach przyznała rację wnioskodawcom, czyli uznała, że doszło do błędu w trakcie leczenia.

Zgodnie z prawem komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przy wojewodach orzekają jedynie o tym, czy doszło do błędu, czy nie. W wydawanych przez Komisje decyzjach nie są określane kwotyodszkodowania lub zadośćuczynienia. W przypadku stwierdzenia zdarzenia medycznego wysokość odszkodowania proponuje szpital, a pacjent lub jego spadkobiercy mogą na taką propozycję przystać lub ją odrzucić.

W 2012 i 2013 r. do komisji przy wojewodzie lubuskim trafiły łącznie 34 wnioski. Wydano w tym czasie jedno prawomocne orzeczenie o zdarzeniu medycznym, jednak wnioskodawca odmówił przyjęcia proponowanego przez szpital odszkodowania, uznając je za zbyt niskie. W takiej sytuacji pacjent może wystąpić na drogę sądową.

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych działają od stycznia 2012 r. Rozpatrują tylko przypadki dotyczące szpitalnych świadczeń zdrowotnych, które zaistniały po 1 stycznia 2012 r. na terenie danego województwa.

Poszkodowani mogą domagać się maksymalnie 300 tys. zł za śmierć pacjenta oraz do 100 tys. zł za rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub zakażenie. W przypadku wydania decyzji niekorzystnej dla wnioskodawcy,osoba ta musi pokryć koszty rozpatrzenia sprawy.

źródło:  Gazeta Lubuska